สักการบูชาเจ้าที่เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2560


เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2559 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยานำโดย นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และ นักเรียน ได้จัดพีธีสักการบูชาเจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 เพื่อขอพรช่วยให้ปกปักคุ้มครอง และเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับทุกคน