การประชุมผู้ปกครองรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 พฤษศจิกายน 2560 ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดย นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ให้แก่คณะผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้จักกับครูประจำชั้น และพบปะพูดคุยหรือครูที่ปรึกษา เพื่อรับทราบผลการเรียน และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน