พิธีมอบเกียรติบัตร การสอบเลื่อนสายเทควันโด


เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดกิจกรรม พิธีมอบเกียรติบัตร การสอบเลื่อนสายเทควันโด ให้กับนักเรียนที่ผ่านการสอบเลื่อนสายเทควันโดจากสายขาวเป็นสายเหลือง โดยได้รรับเกียรติจากนายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานในพิธีในการมอบเกียรติบัตร และรับชมการแสดงท่าเทควันโดที่ใช้ในการสอบ จากนักเรียนที่สอบเลื่อนสายอีกด้วย