รับสมัครครู เอกวิชาภาษาอังกฤษ


โรงเรียนมัธยมวิทยาประกาศรับสมัครครู เอกวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันนี้ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ สามารถสมัครได้ที่ฝ่ายบุคคลโรงเรียนมัธยมวิทยา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ได้ทุกวันทำการ เว้นวันหยุดราชการ