ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ลำปางเขต1 ปีการศึกษา 2560


กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้นักเรียนแข่งประกวดงานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ลำปางเขต1 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งจันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4 –ม.6 การแข่งขันการแกะสลักผัดผลไม้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการแกะสลักผัดผลไม้ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปาง เพื่อไปแข่งระดับประเทศ ณ จังหวัดกำแพงเพชร และยังได้รับรางวัลอีกมากมาย กิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การจัดสวนแก้ว การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง และ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-3 ได้รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-6 ได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้รับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการสร้าง web application ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได้รับเหรีย