การอบรมแกนนำส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมแกนนำส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีพิธีกรจากโรงพยาบาลเป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ด้วย