รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 และรางวัลนักฬายอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล


สำนักงานการท่องเที่ยวแกละกีฬาจังหวัดลำปางได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรีนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 โรงเรียนมัธยมวิทยาได้ส่งนักเรียนร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 และรางวัลนักฬายอดเยี่ยมกลับมา ขอแสดงความยินดีกับเด็ก ๆ โรงเรียนมัธยมวิทยาที่ได้รับรางวัลกลับมา