รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ณ อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง


อุทยานการเรียนรู้นครลำปางได้จัดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เพื่อเป็นพุทธบูชาอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนลำปางเราได้ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ สร้างสติ สมาธิและก่อให้เกิดปัญญา ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้ส่งนักเรียนไปประกวดการแข่งขัน และในระดับม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2