กิจกรรมการเดินทางไกลเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น ทางโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความรักและสามัคคีในหมู่คณะ เมื่อเดินทางถึงที่พักก็มีการจัดกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ อาทิเช่น การประกอบอาหาร ฐานการผูกเงื่อน ฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฐานกิจกรรมนันทนาการ ฐานการผจญภัย และฐานการฝึกระเบียบแถว เป็นต้น