การแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 คน MTS CUP ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2560


วันที่ 25 สิงหาคม โรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดการแข่งขันการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 คน MTS CUP ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2560 โดยมีนายนิคม เชาว์กิติโสภณ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในการแข่งขัน มีโรงเรียนในจังหวัดลำปางได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในรุ่นอายุไม่เกิน 10ปี และอายุไม่เกิน 12ปีการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2560 - 22 กันยายน 2560 ณ สนามหญ้าเทียมโรงเรียนมัธยมวิทยา