วันแม่โรงเรียนมัธยมวิทยา


เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง ได้จัดกิจกรรมวันแม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยาเป็นประธานในพิธีพร้อมรับชมการแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่ ชมการแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชุด "พระแม่แก้วของแผ่นดิน" ชมการแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ชุด "อิ่มอุ่น" มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณแม่ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนยอดกตัญญู