การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๔ (นานาชาติ) จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ในวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๔ (นานาชาติ) จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ในวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต คือ นายอวี้เฉิน เจิ่น นักเรียนชั้น ม.๖ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ -ภาษาจีน โดยมีผู้เข้าแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการคัดเลือกในระดับโรงเรียน เป็นจำนวน ๒,๖๖๒ คนจากทั่วประเทศ ผลการแข่งขันคือ นายอวี้เฉิน เจิ่น สามารถผ่านเข้าแข่งขันในรอบเพชรยอดมงกุฎ และได้รับรางวัลเพชรยอดมงกุฎอันดับที่ ๖ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท