วันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรีนมัธยมวิทยา


เนื่องในที่ 29 กรกฏาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติใช้ชื่อว่า "วรรณคดีบรรจบ มหรสพบรรเลง " ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยาเป็นประธานในพิธี พร้อมได้รับชมการแสดงละครจากวรรณคดีไทย เช่น พระอภัยมณี ปลาบู่ทอง สังข์ทอง อิเหนา และการรับชมการแสดงดนตรี จัดแสดงโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6