การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน The 10 th singburi Taekwondo Championshipโรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยราช สยามบรมราชกุมารี ในงาน The 10 th singburi Taekwondo Championship ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 และได้กวาดรางวัลมา 6 รางวัลได้แก่ 


ด.ช.วรภัทร จันทร์ปัน ตำแหน่งชนะเลิศ รุ่นอายุ 3-4 ปี 

ด.ญ.ศิวะพร เรือนแก้ว ตำแหน่งชนะเลิศ รุ่นอายุ 11-12 ปี 

ด.ญ.ฐิติวรดา เก๋ปัญญา ตำแหน่งชนะเลิศ รุ่นอายุ 15-17 ปี 

ด.ญ. ปรางทิพย์ นันทิสิตำแหน่งชนะเลิศ รุ่นอายุ 13-14 ปี 

ด.ช.ปุณณภพ จอมใจ ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่น 9-10 ปี

ด.ญ.นาเดีย ปีบ้านใหม่ ตำแหน่งชนะเลิศ รุ่นอายุ 13-14 ปี 

และทางโรงเรียนมัธยมวิทยาลำปางก็ได้รับตำแหน่งทีมยอดเยี่ยมอีกด้วย