การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง ระดับนักเรียน


การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง ระดับนักเรียนในจังหวัดลำปาง โดยผู้ว่าราชการจ.ลำปางมาร่วมชม และประชาชนลำปางร่วมงาน ถนนป่าไม้ ทุกเย็นวันศุกร์ จัดโดย ส.น.ง. วัฒนธรรมลำปาง ซึ่งทางวงดนตรีพื้นเมืองของโรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2