ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2560


เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น. นำโดย นายอนุชา เสนาธรรม ผูอำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนระดับประถมศึกษาและตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้ทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ซึ่ง จัดถวาย ณ วัดท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง และในช่วงบ่ายก็ได้นำเทียนไปถวาย ณ วัดบ้านดงไชยวราราม ตั้งอยู่เลขที่ 226 ถนนวังขวา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 และ วัดดำรงธรรม ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยการนำของ นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัการโรงเรียนมัธยมวิทยา ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ประกอบด้วย คณะดุริยางค์ของโรงเรียน คณะกลองยาวของกลุ่มสาระดนตรีไทย พร้อมด้วยคณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีรุ่นพี่นักศึกษาวิชาทหารให้ความสะดวกในด้านการจราจรให้อีกด้วย