กิจกรรม เถ้าแก่น้อย


เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้รับเกียรติจากบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัดผู้ผลิตสินค้าสาหร่ายเถ้าแก่น้อย ในการทำกิจกรรมแนะนำสิ้นค้าและความรู้ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยจัดกิจกรรม ณ หอประชุมยกส่าย ในกิจกรรมในครั้งนี้เด็ก ๆ มีความรู้และสนุกสนานที่่ได้พบกับตัวมาสคอตของเถ้าแก่น้อย