การก่อสร้างหลังคาคลุมลานเด็กเล่น


เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ทางบริษัทผู้รับเหมาการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเด็กเล่นได้ทำการยกหลังคาคลุมลานเด็กเล่นเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมใช้ในเดือนมิถุนายนนี้