สโมสรฟุตบอลประชาวิทย์-มัธยมวิทยา


สโมสรฟุตบอลประชาวิทย์-มัธยมวิทยา ฝึกปรับพื้นฐาน คอร์ส 30 ชั่วโมง จากผู้ฝึกสอน และทีมงานผู้ช่วยระดับ T-license สนับสนุนโครงการโดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา คุณ นิคม เชาว์กิติโสภณ ประธานมูลนิธิ ฯ และประธานสโมสร