โรงเรียนมัธยมวิทยาเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอน (ครูพี่เลี้ยง)


โรงเรียนมัธยมวิทยาเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอน (ครูพี่เลี้ยง) ดังนี้ วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ตำแหน่ง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ