แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุด การทดสอบวัดระดับภาษาจีนภายใน


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุด จากการทดสอบวัดระดับภาษาจีนภายใน ด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน YCT และ HSK ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รัยเกียรติจากนายอเนก สุคณากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและกล่าวโอวาทให้กับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนตั้งใจเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป