พิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มแก่สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์


ทางคณะครูผู้สอนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยการนำของนายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดพิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มแก่สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านกิจกรรมบังคับตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมยกส่าย โรงเรียนมัธยมวิทยา