รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ FTA/AEC


วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิช ได้จัดโครงการ Free Trade Agreement เขตการค้าเสรี หัวข้อ FTA AEC สัญจรขับเคลื่อน ความรุ็สู่เยาวชน 2017 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ โรงเรียนบุญวามย์วิทยาลัย โดยให้มีการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ FTA/AEC โดยการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ปรึกษาทุกคน