กิจกรรม สร้างสรรค์การเรียนรู้ สร้างเสริมสุขภาพ


ทางโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้รับเกียรติจาก บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมอบกรอบ ยี่ห้อ โคอะลา มาร์ช จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน ในลักษณะของ สร้างสรรค์การเรียนรู้ สร้างเสริมสุขภาพ โดยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้คู่การเล่น ผ่านกิจกรรมการร่วเล่นเกมส์ที่สนุก และมีสาระสอดแทรกภายในกิจกรรมเกมส์ ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.3 - ป.6