ค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดยนายเอนก สุคณากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน มีความรักความสนใจที่จะศึกษาในภาษาจีน ซึ่งการจัดกิจกรรม ค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน ครั้งนี้ก็มีการจัดฐานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกันทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานและความสามัคคีในหมู่คณะ