การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ปีการศึกษา 2559


เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดยนายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้ให้เกียรติเป็นประธาณในพิธีเปิด การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ปีการศึกษา 2559 โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ปีการศึกษา 2559 ครั้งนี้ก็มีการจัดกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพ แข่งขันร้องเพลง การกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาาาจีน และการแสดงในพิธีเปิดอย่างสวยงาม