กิจกรรม เด็กลำปางสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็ชพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9


เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เด็กลำปางสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็ชพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเรียงความ และได้รับรางวัลชมเชย การประกวดนิทรรศการเศรษกิจพอเพียง ในหัวข้อ "เด็กลำปาง พอดี พอเพียง ตามรอยในหลวง ร.9" ซึ่งจัดขึ้น ณ สวนนสาธารณ หนองกระทิง จัดโดยองการบริหารส่วนจังหวัดลำปาง