พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำประการศึกษา 2561


 


พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจำประการศึกษา 2561   โดยมีท่านนิคม เชาว์กิตติโสภณ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา ได้มาเป็นประธานในการมอบเกียติบัตรให้แก่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อแสดงความยินดีกับรักเรียนที่จบการศึกษา และมีกิจกรรม คืนลูกสู่อ้อมอกแม่  ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครองอันจะก่อให้เกิดความรัก ผูกพัน ความภูมิใจในสถานบันการศึกษา