พิธีจบหลักสูตร ประจำประการศึกษา 2561


พิธีจบหลักสูตร ประจำประการศึกษา 2561  นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนิคม เชาว์กิตติโสภณ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา ได้มาเป็นประธานในการมอบเกียติบัตรให้แก่นักเรียนและได้เรียนเชิญผู้ปกครองในระดับชั้นอนุบาล 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  เพื่อแสดงความยินดีกับรักเรียนที่จบการศึกษา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครองอันจะก่อให้เกิดความรัก ผูกพัน ความภูมิใจในสถานบันการศึกษา