รับทุนการศึกษาจากสมาศิษย์เก่าประชาวิทย์-มัธยมวิทยา


รับทุนการศึกษาจากสมาศิษย์เก่าประชาวิทย์-มัธยมวิทยา

สมาศิษย์เก่าประชาวิทย์-มัธยมวิทยา ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยาจำนวน 15 ทุนประจำประการศึกษา2561  ทุนละ 5,000 บาท โดยมีคุณสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปางเป็นผู้มอบทุนการศึกษา