วันตรุษจีนและวันวิชาการโรงเรียนมัธยมวิทยา


วันตรุษจีนและวันวิชาการโรงเรียนมัธยมวิทยา 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์2562 โรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนและวันวิชาการประจำปีและได้มีกิจกรรมของทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้จัดบูทของแต่และกลุ่มโดยการนำเอาสื่อการสอนของคณะครูมาแสดงและการแสองของกลุ่มสาระภาษาจีนที่จัดได้อย่างงดงาม