กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี2561


โรงเรียนมัธยมวิทยาจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562 ได้มีการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูปเพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนและได้มีกิจกรรมและการแสดงของนักเรียนในแต่ระดับชั้น ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย