อบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด


โรงเรียนมัธยมวิทยา ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางได้โครงการอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 9 มกราคม 2562 และได้มีกิจกรรมสันทนาการและให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอีกมากมาย