กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อ


นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีเคราะธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันชาติไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ณโรงเรียนมัธยมวิทยา และได้มอบเกียรติบัตรให้ห้องเรียนที่ทำการจัดแข่งขันทำบอร์ดในแต่ละดับชั้น