กิจกรรมสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมวิทยา


โรงเรียนได้จัดกิจกรรมกิจกรรมสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายนิคม เชาว์กิตติโสภณ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษามัธยม-ประชาวิทย์ เป็นประธานในพิธี เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการศึกษาต่อของนักเรียนและนายชัชวาล วิโจรน?ศศิธรกล่าวถึงนโยบายของโรงเรียนและได้ชมการแสดงของนักเรียน