การเปิดการแข่งขัน กีฬา ฟุตบอล 7 คน นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน ลำปาง


การเปิดการแข่งขัน กีฬา ฟุตบอล 7 คน นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน ลำปาง จัด ณ สนามหญ้าเทียม โรงเรียนมัธยมวิทยา