ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรโครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2561


วันที่ 27 กันยายน ผอ.อนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้ที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้เกณฑ์คะแนนดีเด่นระดับเหรียญทอง