นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่68 ปีการศึกษา2561


กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่68 ปีการศึกษา2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561