วันเยาวชนแห่งชาติ โรงเรียนมัธยมวิทยา


เซี้ยะ คอนเสิร์ต วันเยาวชนแห่งชาติ โรงเรียนมัธยมวิทยา โดยคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561