กิจกรรมค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน Chinese Camp


กลุ่มสาระภาษาจีนจัดกิจกรรมค่ายเปิดบ้านศิลป์-จีน Chinese Camp ครั้งที่2 มี นร.ม.3 สมัครร่วมกิจกรรม 56 คน และนร.ศิลป์-จีน รวมทั้งหมด 164 คน โดยมีท่านผู้จัดการชัชวาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และ รองฯเอนก มาร่วมให้กำลังใจ