อบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสู่สถานศึกษาจังหวัดลำปาง


โรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดอบรมโครงการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสู่สถานศึกษาจังหวัดลำปาง แก่นักเรียนชั้นมัธญมศึกษาปีที่ 2 ภาคเช้าพระมหานภดลเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตบรรยายธรรมะ ภาคบ่ายจะเป็นการบรรยายจากท่านอธิษฐานวงศ์ใหญ่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลลำปางและเจ้าหน้าที่จาก กอรมน.