กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนมัธยมวิทยา


โรงเรียนมัธยมวิทยาจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่มีมายาวนาน ขบวนแห่ในปีนี้ มีสีสันสวยงาม นำโดยผู้ถือป้ายโรงเรียน ดรัมเมเยอร์ และวงดุริยางค์ ขบวนของถวาย และที่ขาดไม่ได้ก็คือนักเรียนที่เดินขบวนแห่เทียนกันอย่างพร้อมเพียง