ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศการประกวดจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแผ่นดินของเราโครงการฉลองราช 80 ปีเคียงคู่ทรงงาน 84 พรรษาราชินีศรีแผ่นดินระดับมัธยมศึกษา


ฝ่ายบริหารงานทั่วไปศูนย์ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯห้วยฮ่องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดส่งถ้วยเกียรติยศฯพณฯท่านอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รางวัลรองชนะเลิศการประกวดจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแผ่นดินของเราโครงการฉลองราช 80 ปีเคียงคู่ทรงงาน 84 พรรษาราชินีศรีแผ่นดินระดับมัธยมศึกษาวันที่ 17 ธันวาคม 2559