โครงการอบรมแกนนำนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม


โครงการอบรมแกนนำนักเรียนโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ โรงเรียนมัธยมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมยกส่าย โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง โดยมีนักเรียนแกนนำจำนวนทั้งสิ้น 82 คนเข้าร่วมกิจกรรม