วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ


วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีพิธีการมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนให้กับคณะครูที่ผ่านการอบรมผ่านการอบรมได้วุฒิตามที่อบรม คือ A.T.C