พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561


ในวันพฤหัส ที่ 14 มิถุนายน 2561 ทางฝ่ายอนุบาล โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดพิธิไหว้ครู โดยมี อาจารย์เอนก สุคณากุล เป็นประธานในพิธี และคณะครูฝ่ายอนุบาลและนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 - 3 เข้าร่วม