ทำบุญโรงเรียนและไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ประจำปีการศึกษา 2561


เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้มีการจัดงานทำบุญให้กับโรงเรียนมัธยมวิทยา ซึ่งนำโดยนายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา นายอนุชาเสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา โดยได้รับเกียรติจากกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย และคณะครู ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับโรงเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษา และมุ่งหวังอานิสงค์ผลบุญจากการทำบุญครั้งนี้ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นตลอดไป