ประชุมผู้ปกครองนักเรียน


เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดย นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ให้แก่คณะผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ในระดับชั้นอนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพบปะพุดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนและแจ้งนโยบายต่าง และ เกี่ยวกับทางโรงเรียน อาคารสถานทีของโรงเรียน