พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยนักเรียนระดับอนุบาล 3 โรงเรียนมัธยมวิทยา


ผู้บริหาร - คณะครู และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยนักเรียนระดับอนุบาล 3 โรงเรียนมัธยมวิทยา