พิธีรับวุฒิบัตร นักเรียนชั้น อนุลาลปีที่ 3และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดพิธีรับวุฒิบัตร นักเรียนที่จบชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นายชัชวาล วิโรจน?ศศิธร เป็นประธานในงานมอบวุฒิบัติให้แก่นักเรียน